Jak działa OC dla lekarzy?

Nieraz przy zawodach potrzebujących specjalizacji oraz takich, jakich złe robienie może narazić ewentualnych klientów na szkody, inwestor jest przymuszony wykupić niezbędne ubezpieczenie OC lekarzy, lub także przedstawicieli pozostałych wolnych zawodów

Nieraz przy zawodach potrzebujących specjalizacji oraz takich, jakich złe robienie może narazić ewentualnych klientów na szkody, inwestor jest przymuszony wykupić niezbędne ubezpieczenie OC lekarzy, lub także przedstawicieli pozostałych wolnych zawodów. Zabezpiecza ono zarówno właściciela polisy, jak również jego konsumenta. Przymus posiadania OC zawodowego mają m.in. adwokaci, natomiast również lekarze. Obszar ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie bądź w mieniu spowodowane osobom trzecim wskutek uchybień w pełnieniu czynności zawodowych medyków, aptekarzy bądź pozostałych osób oferujących usługi o profilu lekarskim. Co jeszcze musimy wiedzieć o tym właśnie ubezpieczeniu?

Przedmiot ubezpieczenia OC dla lekarzy

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz lekarzy stomatologów pełniących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody spowodowane oddziaływaniem bądź zaprzestaniem ubezpieczonego, jakie miało miejsce w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowe przy dokonywaniu czynności zawodowych. Minimalna kwota gwarancyjna ubezpieczenia jest określona we współzależności od specjalizacji w nawiązaniu do jednego oraz wszelkich wydarzeń w czasie zabezpieczenia nie dłuższym aniżeli 12 miesięcy.

Kiedy potrzebne ubezpieczenie OC dla lekarzy beżowy garnitur Wojtka? Dopełnieniem ochrony lekarza wykonującego swoją praktykę jest nieobowiązkowe OC lekarzy, jakie zapewnia ochronę w obszarze nieobjętym ubezpieczeniem podstawowym. Jest to ubezpieczenie, jakie zabezpiecza także w wypadku, kiedy zostanie uszkodzone mienie należące do chorego (np. ukradziona kurtka pozostawiona na wieszaku w poczekalni) bądź chory dozna szwanku na zdrowiu nie połączonego z działalnością lekarską, natomiast wywołanego np. nienależytym odśnieżeniem chodnika, niestabilnością barierki przy schodach.

Rodzina zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com